maandag 18 maart 2013

Het Groote Veld of Grote Veld.

14 maart 2013- Het grootste bos gebied in Oost Nederland met de aangrenzende landgoederen is het Grote veld. het woord Grote staat ook zo geschreven op de borden van Natuurmonumenten die het gebied beheerd. Het boek "broedvogels in het rond het Groote veld" is hetzelfde gebied. Voor de fanatieke vogelaar in prachtig boek om in bezit te hebben. natuurmonumenten heeft ongeveer 433 ha van het Grote Veld in beheer.
Het is een prachtig gebied om er te wandelen en vogels te kijken. In de wintermaanden verblijven er regelmatig 1-2 klapeksters. Naast open stukken in het gebied waar o.a. nachtzwaluw, boomleeuwerik en geelgors voorkomen kent het gebeid ook dichte bospercelen.

Klapekster, Lanius excubitor ( Grote Veld 14032013)


De ongeveer 22-26 cm grote vogels broed al enig tijd niet meer in Nederland.
De Klapekster is een voormalige broedvogel (laatste zeker broedgeval 1999, Hulshorsterzand, Veluwe, Bron: Sovon Broedvogels in Nederland) en momenteel alleen wintergast.iedere jaar vinden er tellingen plaats in de winter van de klapekster.
Via waarneming.nl kan je ook zelf je waarnemingen invoeren.

open vlakte met jonge aanplant ideaal voor Klapekster.

De dag begon met heerlijk weer en was er al snel zangactiviteit van o.a. boomleeuwerik en geelgors.
maar ook roodborst, merel en grote lijster zongen er vol op los. groepen mezen en goudhaantjes trokken langs verschillende bomen op zoek naar voedsel.

Geelgors, Emberiza citrinella ( Grote Veld 14032013)
Geelgorzen komen voor als broedvogel op het Grote Veld ( 6-9 paar).
Niet echt een schuwe vogel en vaak van dichtbij te bewonderen. Geelgorzen verblijven voor een deel het gehele jaar in Nederland. In de periode mei-juni wordt het nest gemaakt waarin 3-5 eieren worden gelegd. 1-2 broedsel per jaar.Het gebied is divers aan verschillende boomsoorten en landschaps elementen van open- half open en gesloten landschap. Door de bospercelen zijn hier en daar smalle wandelpaden aangelegd. Door het gebied zijn oude bestaande doorgaans wegen goed begaanbaar.Mooie smalle paden door bospercelenWat vroeger een heideveld was is nu met grassen bedekt en jonge boom aanwas van Vliegden


Tijdens de wandeling zijn de volgende soorten gezien en/of gehoord vandaag.


Boomleeuwerik,  Lullula arborea (Grote Veld 14032013)Kortom weer lekker op pad geweest. 

Berkenzwam 


Staartmees, Aegithalos caudatus (Grote Veld 14032013)
Groenling,  Chloris chloris ( Grote Veld 14032013)Geen opmerkingen:

Een reactie posten